Nieuwe gedichtenbundel

Niet dat mijn pen stilaan begon op te drogen, maar een nieuwe gedichtenbundel van Cornillie, dat is inderdaad lang geleden. Wel kijk, bij deze! In ‘Het is niet wat er staat’ verzamelde ik een aantal losse gedichten, thematisch vaak uiterst verscheiden, die de voorbije jaren her en der werden opgenomen in bloemlezingen, (online)tijdschriften en op literaire blogs. Lees verder