Nieuwe gedichtenbundel

Niet dat mijn pen stilaan begon op te drogen, maar een nieuwe gedichtenbundel van Cornillie, dat is inderdaad lang geleden. Wel kijk, bij deze! In ‘Het is niet wat er staat’ verzamelde ik een aantal losse gedichten, thematisch vaak uiterst verscheiden, die de voorbije jaren her en der werden opgenomen in bloemlezingen, (online)tijdschriften en op literaire blogs.Andere zijn dan weer bekroond, o.a. met de Poëzieprijs van de Stad Ronse (2019) en de Julia Tulkens Poëzieprijs (2021). ‘Het is niet wat er staat’ verschijnt bij de Vries-Brouwers (Antwerpen/Rotterdam), telt 48 p., kost 18,50 euro en is uitgegeven met de steun van SABAM FOR CULTURE. Door omstandigheden is er geen officiële voorstelling van de bundel, maar hij is vanaf morgen 15 september wel verkrijgbaar…:

… via de boekhandel, w.o. Standaard Boekhandel;

… via  BookSpot.beKantoorboek.nlhebban.nlhetboekpunt.nllibris.nlbrugzicht.nl donner.nl

… via ondergetekende, na overschrijving van 18,50 + 6,50 euro port op rek.nr. BE33 1043 4205 1046, uiteraard met vermelding van naam en adres (wie in Lichtervelde of in een straal van 10 km rond de gemeente woont hoeft geen port te betalen).