Site Vancoillie

Het kwam er op vraag van onze burgemeester en vandaag,
n.a.v. de Dag van de Zorg, kreeg het een plaats in het openbaar patrimonium: mijn
gedicht over de industrieel-archeologische Site Van Coillie in Lichtervelde die,
niet toevallig ook vanaf vandaag, de nieuwe thuishaven wordt voor 32
volwassenen met een verstandelijke beperking. Lees verder