Site Vancoillie

Het kwam er op vraag van onze burgemeester en vandaag,
n.a.v. de Dag van de Zorg, kreeg het een plaats in het openbaar patrimonium: mijn
gedicht over de industrieel-archeologische Site Van Coillie in Lichtervelde die,
niet toevallig ook vanaf vandaag, de nieuwe thuishaven wordt voor 32
volwassenen met een verstandelijke beperking. Het bedrijf werd in 1844
opgericht door Pieter Devos, de overgrootvader van Isabelle en Germain Van Coillie,
die als zus en broer het bedrijf tot op hoge leeftijd bleven uitbaten. Omwille van
haar unieke combinatie van olieslagerij, maalderij en houtzagerij werd de site
in 1996 beschermd als monument. Naast en achter de industriële gebouwen liet
Tordale acht studio’s en vier geclusterde woonhuizen optrekken. Tot mijn niet
geringe verrassing hangt en staat het gedicht zelfs op twee plaatsen: een keer
langs de Statiestraat en een keer langs de Tweelindenstraat. Tussen beide is er
een trage weg, als groen lint tussen het industrieel-archeologisch erfgoed en
de woningen door.

2014.03.16