Een derde prijs…

Avondje Oostende achter de rug, waar in De Grote Post de proclamatie van de tweejaarlijkse poëziewedstrijd plaats vond. Uit 1070 anonieme inzendingen schoof de jury Nederlander Jan-Paul Rosenberg naar voren als winnaar, voor mijn gedicht ‘Oostende, Dikke Mathille’ kreeg ik de derde prijs. De winnaar van de Poëzieprijs van Oostende gaat naar huis met 3000 euro, de grootste prijs die je in Vlaanderen voor één gedicht kunt winnen. Robrecht Dehaen werd tweede (1500 euro), de derde prijs is nog altijd 750 euro waard. De gedichten van de drie prijswinnaars en zeven eervolle vermeldingen zijn verzameld in een mooi uitgegeven brochure, verkrijgbaar via Oostende.be.