OVER PATRICK CORNILLIE

  • Paul Rigolle: ‘Patrick Cornillie’ – Brugge,  Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS-cahiers 266), 2011 – 48 p.
  • Peter Aspeslagh: ‘Patrick Cornillie’ – Roeselare, Stedelijke Openbare Bibliotheek (reeks Roeselaarse auteurs), 2011 – 70 p.