Straatpoëzie!

Even melden dat enkele van mijn gedichten voortaan te lezen zijn op straatpoëzie.nl. Het gaat om een website met een interactieve kaart, waarop de locaties van gedichten in de openbare ruimte staan aangegeven. Straatpoëzie is een project van Kila van der Starre. Zij doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’.

De website presenteert van ieder gedicht de locatie, de naam van de dichter, een foto, de datum waarop het gedicht is aangebracht, de relatie tussen het gedicht en de locatie, de initiatiefnemer, het boek waarin het gedicht eventueel is opgenomen enz. De nieuwe website heeft als doel om een inventarisatie te maken van alle poëzie in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Straatpoëzie archiveert hiermee het literaire erfgoed. Op dit moment bevat de database bijna 500 gedichten, maar vermoed wordt dat er nog honderden méér zijn. Bedoeling is dat alle straatpoëzie in Nederland en Vlaanderen in kaart wordt gebracht.  Iedereen die een gedicht in de openbare ruimte kent, kan dat gedicht toevoegen via dit formulier.